piątek, 14 kwietnia 2017

Recenzja - "Goodbye to Berlin" / Review - "Goodbye to Berlin"

Witajcie Kochani!
Tak, wiem. Minęło sporo czasu. Jednak ja jeszcze żyję i bardzo Was przepraszam. Nie dość, że byłam w rozjazdach i to dalekich, to jeszcze dopadł mnie książkowy kac, nie wspominając o braku czasu. Miałam wielki natłok rzeczy do zrobienia, który jeszcze niestety nie minął, bo z biegiem czasu wciąż pojawiają się nowe. Jednak teraz mam chwilę wolnego i dlatego wracam do Was z nową recenzją. Książkę "Goodbye to Berlin" kupiłam podczas swojego pobytu w Nowym Jorku. Książka była przetłumaczona na język polski, jednak nie wiem jak jest z jej dostępnością. Zapraszam!

Hello Dear Readers!
Yes, I know. It's been a while. Well, I am still alive and well and I want to apologize to you sincerly. I did a lot of travelling for the past months, I had a book slupm and my list of excuses is getting bigger and bigger every single day. Fortunately, now I have a moment to catch my breath and I'm back with another review. I bought  "Goodbye to Berlin" during my visit to New York in the past month. Enjoy!

Znalezione obrazy dla zapytania goodbye to berlin


Książkę "Goodbye to Berlin" Christopher Isherwood wydał w 1939 roku, tuż po rozpoczęciu wojny. Jest to autobiograficzna opowieść, czy zbiór opowiadań o wizytach autora w Berlinie w latach 1930-33. Hitler właśnie wygrał wybory, a Naziści mają coraz większe wpływy w Parlamencie. Isherwood przyjeżdża do tętniącego życiem miasta, Berlina, jaki teraz znów się odradza, a podczas swojego pobytu poznaje cały przekrój ludzi należących do różnych narodowości, klas społecznych czy wyznań. Poznajemy parę homoseksualistów, Petera i Otta, żydowską dziedziczkę fortuny, Natalię Landauer oraz nietuzinkową Angielkę marzącą o aktorstwie, Sally Bowles. Na podstawie jego wspomnień z pierwszej ręki widzimy życie w Berlinie i zachodzące tam zmiany w przeciągu zaledwie kilku lat. Na podstawie "Goodbye to Berlin" oraz innego zbioru jego prac "Pan Norris się przesiada" nakręcono oscarowy film "Cabaret" z Lizą Minelli w roli Sally i Joela Greya jako hipnotyzującego Mistrza Ceremonii i przewodnika po przedwojennym Berlinie.
Myślę, że na początku muszę się do czegoś przyznać. Zanim przeczytałam książkę widziałam film, a jeszcze przed filmem byłam na sztuce teatralnej w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Moja wielka miłość do musicali w tym przypadku wygrała z chęcią przeczytania książki zanim wybiorę się do teatru. Szczerze mówiąc nie żałuję, bo zarówno film, jak i sztuka były genialne, a z książką nie były aż w takim stopniu zgodne. Tak naprawdę największym łącznikiem między dwoma dziełami jest postać Sally, tło historyczne i różne poboczne postacie pojawiające się w opowiadaniach. Sprawiało to, że przez większość czasu porównywałam Sally z książki z Sally z filmu. Nie różniły się jednak aż w takim stopniu, żebym się miała do czegoś przyczepić.
Cała książka, to zbiór historii oraz dwa dzienniki o kilku postaciach i opowieść, jak ich życie się zmieniało razem ze zmieniającą się sytuacją polityczną. Niewątpliwie, tło historyczne zostało tutaj bardzo dobrze zarysowane i to jak polityka coraz bardziej splata się z życiem bohaterów z biegiem czasu, również jest widoczne. Najciekawsze jest jednak to, że te postacie naprawdę istniały, a Isherwood naprawdę z nimi rozmawiał. Niektórzy skończyli lepiej, inni gorzej, ale oni wszyscy gdzieś tam kiedyś istnieli. Nie byli tylko nazwiskiem, ani barwną wyobraźnią autora. Przez to odczuwałam dużo większą więź z postaciami, niż myślałam, że będę odczuwać. Chyba najlepiej mi się czytało fragment o Natalii Landauer. Poszczęściło jej się i jako jedna z niewielu postaci w tej książce przeżyła wojnę, wyszła za francuskiego lekarza i możemy zakładać, że była jako tako szczęśliwa. Jej część historii wydawała się lekka i przyjemna w porównaniu z tym, co potem spotyka innych bohaterów, ale nie była też przesłodzona ani tym bardziej wyidealizowana.
Muszę przyznać. Książka mi się bardzo podobała i myślę, że sięgnę po prozę Isherwooda w przyszłości.

Christopher Isherwood's book "Goodbye to Berlin" was published in 1939, just after the start of the war. This is an autobiographical tale, or a collection of stories about the visits of the author in Berlin in the years 1930-33. Hitler has just won the election, and the Nazis are increasingly influenced by Parliament. Isherwood comes to the bustling city of Berlin, which is now reborn again, and during his stay he meets a cross section of people of different nationalities, social classes and denominations. We meet a couple of homosexuals, Peter and Otto, the Jewish heiress of fortune, Natalia Landauer and the unconventional dreamer of English, Sally Bowles. Based on his first-hand memories, we see life in Berlin and the changes taking place within a few years. "Goodbye to Berlin" and another collection of his works "Mr. Norris Changes Trains" was filmed Oscar Cabaret with Liza Minelli as Sally and Joel Gray as a mesmerizing Master of Ceremonies and a guide to pre-war Berlin.
think I have to admit at first. Before I read the book I saw a movie, and even before the film I was in theater at the Warsaw Drama Theater. My great love for musicals in this case won with a willingness to read the book before I go to the theater. I honestly do not regret it, because both the film and the art were brilliant and the book was not to a degree compatible. In fact, the biggest link between the two works is Sally, the historical background and the various side characters that appear in the stories. It made me compare most of the time to Sally from the book with Sally from the movie. But they did not differ to the extent that I had something to attach.The whole book is a collection of stories and two diaries of several figures and a story of how their lives changed with the changing political situation. Undoubtedly, the historical background has been very well drawn up here, and how politics is becoming more and more involved with the lives of heroes over time, is also evident. The most interesting thing is that these characters really existed and Isherwood really talked to them. Some finished better, others were worse, but they all lived there somewhere. They were not just the name, nor the color of the author's imagination. By that I felt a lot more connected with the characters than I thought I would feel. I think I read the best part about Natalia Landauer. She was lucky and as one of the few characters in the book she survived the war, she married a French doctor and we can assume she was as happy. Her part of the story seemed light and pleasant compared to what she later encountered in other heroes, but she was neither dull nor idealized.I have to admit. I liked the book very much and I think I will come to Isherwood's prose in the future.

To już tyle z mojej strony na dziś. Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Całusy,

It's all from me for today. Happy Easter!
Kisses,

Zaczytana


niedziela, 8 stycznia 2017

Świąteczny Book Haul część 1 / Christmas Book Haul Part 1

Witajcie Kochani!
Święta, święta i po świętach. Wszyscy musimy wrócić do szarej rzeczywistości. Szkoła, praca lub po prostu domowe obowiązki z łatwością zabiją nawet najlepszy świąteczny nastrój. Niestety, wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć. Ja dziś chcę, chociaż na chwilę, przedłużyć świąteczną atmosferę pokazując Wam, jakie książki dostałam w tym roku na święta. W sumie było ich czternaście, więc nie będę zbyt szczegółowo wchodzić w fabułę, bo zajmie nam całe wieki przedarcie się przez ten post. Pójdę na łatwiznę i tym razem wkleję opisy z tyłu okładki.

Hello Everyone!
Christmas is unfortunately over. Everyone must come back to grey reality. School, work or just housework, can easily ruin Christmas spirit. Unfortunately everything good must come to an end. Today, I want to make Christmas atmosphere last a little big longer, and share with you books that I got for Christmas. I recieved fourteen books in total, so I will not deeply analyze each of them. This time I will go the easy way and I will just insert blurbs ( all blurbs are via Goodreads)


1. "Słowik" - Kristin Hannah
   'The Nightingale' - Kristin Hannah

Słowik - Hannah Kristin

Opis: Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, okoliczności w jakich przyszło im dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności. Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci z czasem staje się dramatycznie wysoka…

Blurb: Despite their differences, sisters Vianne and Isabelle have always been close. Younger, bolder Isabelle lives in Paris while Vianne is content with life in the French countryside with her husband Antoine and their daughter. But when the Second World War strikes, Antoine is sent off to fight and Vianne finds herself isolated so Isabelle is sent by their father to help her.
As the war progresses, the sisters' relationship and strength are tested. With life changing in unbelievably horrific ways, Vianne and Isabelle will find themselves facing frightening situations and responding in ways they never thought possible as bravery and resistance take different forms in each of their actions.
 


2.  "Podróżniczka" - Diana Gabaldon
     'Voyager'- Diana Gabaldon

Podróżniczka - Gabaldon Diana

Opis:
Jest rok 1746. Szesnastego kwietnia armia króla Jerzego II rozgromiła wojska Karola Edwarda Stuarta w bitwie pod Culloden w Szkocji. Po walce Anglicy przeczesali pole bitwy, dobijając rannych. Większość tych, którzy przeżyli, stracono w Anglii, a tysiąc jeńców sprzedano jako niewolników do pracy na amerykańskich plantacjach bawełny.
Rok 1968. Claire, zagłębiając się w dokumenty z epoki i drżąc o Jamiego, usiłuje odgadnąć koleje jego losu. Czy „Czerwony Jamie” przeżył masakrę pod Culloden? Tak właśnie przypuszcza i powraca w wiek XVIII. Razem z Jamiem okrętują się na statek płynący z ładunkiem na Karaiby. Po niezwykle niebezpiecznej podróży morskiej, licznych przygodach  i ucieczkach, docierają do brzegu nieznanego lądu. Okazuje się, że przybyli do Nowego Świata… Trzeci tom serii "Obca".

Blurb:
Their passionate encounter happened long ago by whatever measurement Claire Randall took. Two decades before, she had traveled back in time and into the arms of a gallant eighteenth-century Scot named Jamie Fraser. Then she returned to her own century to bear his child, believing him dead in the tragic battle of Culloden. Yet his memory has never lessened its hold on her... and her body still cries out for him in her dreams.
Then Claire discovers that Jamie survived. Torn between returning to him and staying with their daughter in her own era, Claire must choose her destiny. And as time and space come full circle, she must find the courage to face the passion and pain awaiting her...the deadly intrigues raging in a divided Scotland... and the daring voyage into the dark unknown that can reunite or forever doom her timeless love. Thrid book in 'Outlander' series.

3. "Muza"- Jessie Burton
    'The Muse'- Jessie Burton
Muza - Burton Jessie
Opis: Po jednej stronie płótna dziewczyna trzyma odciętą głowę swojej siostry, po drugiej lew, który za chwilę poderwie się do zabójczego skoku... Obraz, który latem 1967 roku trafia do renomowanej galerii w Londynie, elektryzuje środowisko marszandów. To może być dzieło młodego hiszpańskiego artysty z lat 30. XX wieku zaginione w trakcie wojny. Potwierdzają to listy z Muzeum Prado oraz fundacji Guggenheima. Wskutek szczególnego zbiegu okoliczności maszynistka zatrudniona w galerii, 26-letnia Odelle Bastien trafia na trop fascynującej historii z Andaluzji roku 1936. Losy Harolda Schlossa, Żyda z Wiednia, który pośredniczy w sprzedaży dzieł Kokoschki, Klee i Klimta, jego pięknej żony Sary i niezwykle uzdolnionej córki Oliwii, w nieoczekiwany sposób splotą się z jej własnym. Czarnoskórej imigrantki z Trynidadu, która choć literacko doceniona za debiutanckie opowiadanie, z trudem znajduje swoje miejsce w ksenofobicznym Londynie.

Blurb: On a hot July day in 1967, Odelle Bastien climbs the stone steps of the Skelton gallery in London, knowing that her life is about to change forever. Having struggled to find her place in the city since she arrived from Trinidad five years ago, she has been offered a job as a typist under the tutelage of the glamorous and enigmatic Marjorie Quick. But though Quick takes Odelle into her confidence, and unlocks a potential she didn't know she had, she remains a mystery - no more so than when a lost masterpiece with a secret history is delivered to the gallery.
The truth about the painting lies in 1936 and a large house in rural Spain, where Olive Schloss, the daughter of a renowned art dealer, is harbouring ambitions of her own. Into this fragile paradise come artist and revolutionary Isaac Robles and his half-sister Teresa, who immediately insinuate themselves into the Schloss family, with explosive and devastating consequences . . .

4. "Błękitny Zamek"- Lucy Maud Montgomery
    'The Blue Castle'- Lucy Maud Montgomery

Błękitny zamek - Montgomery Lucy M.
Opis: Główną bohaterką powieści jest dwudziestodziewięcioletnia Valancy Striling mieszkająca z matką i ciotką. Mimo swojego wieku przez wszystkich nadal jest traktowana, jakby była małym dzieckiem. By nie popaść w przygnębienie, Valency ucieka myślami w świat fantazji, gdzie w Błękitnym Zamku adorują ją sami najprzystojniejsi rycerze.
Gdy pewnego dnia otrzymuje list, w którym lekarze piszą o złym stanie jej zdrowia i nie dają jej zbyt wielu szans na długie i szczęśliwe życie, Valency postanawia wreszcie zacząć żyć pełną życia...

Blurb :Valancy lives a drab life with her overbearing mother and prying aunt. Then a shocking diagnosis from Dr. Trent prompts her to make a fresh start. For the first time, she does and says exactly what she feels. As she expands her limited horizons, Valancy undergoes a transformation, discovering a new world of love and happiness.

5. "Pokuta" - Ian McEwan
     'Atonement' - Ian McEwan

Pokuta - McEwan Ian

Opis:
W pewien upalny ranek 1935 roku trzynastoletnia Briony Tallis jest przypadkowym świadkiem sceny miłosnej pomiędzy młodym Robbinem a swoją starszą siostrą. Wyobraźnia dziewczynki podsuwa jej różne interpretacje tego wydarzenia, co prowadzi do tragedii. Następuje rozkład rodziny, a niewinny człowiek trafia do więzienia.
Wybucha wojna. Briony zostaje pielęgniarką, stawia pierwsze kroki jako pisarka. Zdaje sobie sprawę z wyrządzonego przez siebie zła. Pisarstwo staje się jej pokutą, a kolejne wersje opowieści coraz bardziej przybliżają ją do prawdy owych kilku upalnych dni. Ale czy w tym wypadku pokuta może oznaczać odkupienie?

Blurb:
On a hot summer day in 1934, thirteen-year-old Briony Tallis witnesses a moment’s flirtation between her older sister, Cecilia, and Robbie Turner, the son of a servant and Cecilia’s childhood friend. But Briony’s incomplete grasp of adult motives—together with her precocious literary gifts—brings about a crime that will change all their lives. As it follows that crime’s repercussions through the chaos and carnage of World War II and into the close of the twentieth century, Atonement engages the reader on every conceivable level, with an ease and authority that mark it as a genuine masterpiece.

6. 'Ready Player One' - Ernest Cline


Opis:Wejdź do OASIS - globalnego wirtualnego świata 2044, w którym każdy może być tym, kim chce. Rok 2044. Kryzys zrujnował największe mocarstwa. W Ameryce ludzie głodują i zamarzają na ulicach ... Miasta zamieniły się w osiedla slumsów i przyczep kampingowych. Osiemnastoletni Wade ucieka od rzeczywistości i cały wolny czas spędza w OASIS, globalnym wirtualnym świecie, w którym każdy może być tym, kim chce. To internet nowej generacji, wszechobecna symulacja, gdzie można robić wszystko - żyć, uczyć się, bawić i kochać. W OASIS jej twórca, ekscentryczny geniusz-multimiliarder Halliday, zakodował zagadki - kod do kolosalnej fortuny i absolutnej władzy. Miliony ludzi bezowocnie próbowały go złamać, by zdobyć nagrodę. I odkrywały nowe znaczenie ucieczki od rzeczywistości i pogoni za szczęściem, obsesyjnie studiując ikony Hallidaya - enigmatyczne wskazówki, których nie odczyta nikt, kto nie jest maniakiem gier, fi lmów i muzyki z lat 80. Nagle Wade odkrywa pierwszą zagadkę... Cały świat patrzy, tysiące przyłączają się do gry - wśród nich potężni wirtualni gracze gotowi popełnić realne morderstwo, by przeszkodzić Wade'owi. Teraz Wade żeby przeżyć, musi wygrać. Ale żeby wygrać, musi porzucić doskonały świat wirtualny i stanąć twarzą w twarz z życiem i z miłością - w realu, z którego tak rozpaczliwie chciał uciec.

Blurb:
In the year 2044, reality is an ugly place. The only time teenage Wade Watts really feels alive is when he's jacked into the virtual utopia known as the  OASIS. Wade's devoted his life to studying the puzzles hidden within this world's digital confines, puzzles that are based on their creator's obsession with the pop culture of decades past and that promise massive power and fortune to whoever can unlock them. When Wade stumbles upon the first clue, he finds himself beset by players willing to kill to take this ultimate prize. The race is on, and if Wade's going to survive, he'll have to win—and confront the real world he's always been so desperate to escape. 

7. 'Salt To The Sea' - Ruta Sepetys

Salt to the Sea - Sepetys Ruta

Opis:
Zima, 1945. Czterech nastolatków,. Cztery sekrety.
Każdy z nich urodzony w innym miejscu; każdy z nich nawiedzany tragedią, kłamstwami... i wojną.
Gdy tysiące zdesperowanych uchodźców uciekają na wybrzeże, cztery ścieżki krzyżują się na pokłacie Wilhelma Gustloffa, statku, który obiecuje bezpieczeństwo i wolność.
Jednak nie wszystkie obietnice mogą być dotrzymane.
Zainspirowane jedną z największych tragedii w historii, nagradzana autorka Ruta Sepetys pokazuje  zaskakująco mało znaną zwyczajność II wojny światowej. Niezwykła opowieść o miłości i nadziei.

Blurb:
Winter, 1945. Four teenagers. Four secrets.
Each one born of a different homeland; each one hunted, and haunted, by tragedy, lies…and war.
As thousands of desperate refugees flock to the coast in the midst of a Soviet advance, four paths converge, vying for passage aboard the Wilhelm Gustloff, a ship that promises safety and freedom.
Yet not all promises can be kept.
Inspired by the single greatest tragedy in maritime history, bestselling and award-winning author Ruta Sepetys lifts the veil on a shockingly little-known casualty of World War II. An illuminating and life-affirming tale of heart and hope.


8. 'Holding Up The Universe' - Jennifer Niven

Znalezione obrazy dla zapytania holding up the universe

Opis: Wszyscy myślą, że znają Libby Strout, dziewczynę kiedyś nazwaną 'Najgrubszą Nastolatką Ameryki'. Jednak nikt nie popatrzył poza jej wagę i nie poznał jej naprawdę. Po śmierci jej mamy, stara się ułożyć swoje życie w domu, radząc sobie z załamanym ojcem i jej własną żałobą. Teraz, Libby jest gotowa: na szkołę, nowych przyjaciół, miłość oraz każdą okazję jaką życie ma do zaoferowania.
Wszyscy też myślą, że znają Jacka Masselina. Ma opanowaną do perfekcji sztukę dawania ludziom tego, czego chcą, wpasowywania się. Czego nikt nie wie, to, że Jack ma sekret: nie umie rozpoznawać twarzy. Nawet jego właśni bracia są dla niego obcy. Dlatego mówi sobie, by być wyluzowanym: Bądź czarujący, Bądź zabawny, Nie zawiązuj bliższych relacji.
Dopóki nie spotyka Libby. Gdy ta dwójka zostaje wplątana w okrutną grę licealną- co kończy się pomocą społeczną - Libby i Jack są wkurzeni, a potem zaskoczeni, bo im więcej czasu razem spędzają, ty mniej samotnie się czują.

Blurb:
Everyone thinks they know Libby Strout, the girl once dubbed “America’s Fattest Teen.” But no one’s taken the time to look past her weight to get to know who she really is. Following her mom’s death, she’s been picking up the pieces in the privacy of her home, dealing with her heartbroken father and her own grief. Now, Libby’s ready: for high school, for new friends, for love, and for every possibility life has to offer. 
Everyone thinks they know Jack Masselin, too. Yes, he’s got swagger, but he’s also mastered the impossible art of giving people what they want, of fitting in. What no one knows is that Jack has a newly acquired secret: he can’t recognize faces. Even his own brothers are strangers to him. He’s the guy who can re-engineer and rebuild anything, but he can’t understand what’s going on with the inner workings of his brain. So he tells himself to play it cool: Be charming. Be hilarious. Don’t get too close to anyone.
Until he meets Libby. When the two get tangled up in a cruel high school game—which lands them in group counseling and community service—Libby and Jack are both pissed, and then surprised. Because the more time they spend together, the less alone they feel.
Ucięłam dokładnie w połowie! Kolejna część w przyszłym tygodniu.
Szczęśliwego nowego roku!

I cut exactly in half! Second Part next week.
Stay tuned and Happy New Year!Zaczytana


sobota, 10 grudnia 2016

Świąteczne Rozdanie! / Christmas Giveaway!

Witajcie Kochani!
Święta zbliżają się do nas wielkimi krokami. Już za kilka tygodni otworzymy prezenty w gronie najbliższych. Nie chciałam być gorsza, więc też mam dla Was mały prezent. Robię rozdanie książki "Gniazdo" autorstwa
Aby wziąć udział w rozdaniu, zostaw komentarz w którym polecisz innym najlepszą książkę na zimowe wieczory oraz zaobserwuj mojego bloga. Powodzenia i wypatrujcie mojego podsumowania listopada!

Hello Everyone!
Christmas is around the corner. In a few weeks we'll be opening gifts with our friends and family. I don't want to be worst, so I arranged for you, dear readers, a little gift. I'm doing giveaway of book 'The Nest' by

niedziela, 13 listopada 2016

Październikowy Wrap-Up! / October Wrap-Up!

Cześć Kochani!
Wiem, że jakiś czas mnie nie było. Niestety, typowa jesienna grypa zbiera swoje żniwo, a ja stałam się jej nową ofiarą. Od dwóch tygodni nie wyszłam z łóżka, więc nawet wolę nie myśleć jakie zaległości mam w szkole. Na szczęście jest już nieco lepiej i może w połowie tego tygodnia uda mi się wyjść z domu. Tymczasem, zapraszam na podsumowanie października.
W zeszłym miesiącu udało mi się przeczytać pięć książek, co daje całkiem niezły wynik, ale nie wystarcza, bo wciąż jestem siedem książek do tyłu.

Hi Readers!
I know that I've been away for sometime. Unfortunately, I'm favorite victim of Autumn flu. I was bedridden for two weeks, so I don't want to think about tons of homewor waiting for me at school. Good news are that I'm much better now and I have big chances for leaving bed in the middle of this week. In the meantime I present my October Wrap-Up!
Last month I completed six books, which gives us quite good result. Unnfortunately is not enough. I'm still seven books behind in may Reading Challenge.

1.  Rebecca - Daphne DuMaurier

Znalezione obrazy dla zapytania rebecca daphne du maurier

Młoda dziewczyna, pracująca jako dama do towarzystwa dla bogatej Amerykanki, poznaje, podczas jednej z podróży, wdowca Maxima de Wintera. Maxim jest starszy, czarujący i niezwykle bogaty. Szybko zakochują się w sobie i zamieszkują w wielkiej, starej posiadłości należącej do rodziny Maxima. Dowiaduje się tam strasznych rzeczy jaką spotkały pierwszą panią De Winter oraz jest zimno przyjęta przez służącą, panią Danvers. Na każdym kroku prześladuje ją cień jej poprzedniczki, a choć strach chwyta za serce, nowa pani De Winter chce odkryć tajemnicę jaką była idealna pierwsza żona Maxima.
Książka mi się podobała. Miałam jednak nadzieję na coś straszniejszego. Chciałam psychozy, horroru i ptaków, a dostałam dobry thriller. Jednak trzeba przyznać, że nie bez powodu jest to książka z listy BBC "100 Książek Które Trzeba Przeczytać".
Moja ocena: 4.2/5

Young girl, working as a companion for rich American, meets, during one of her journeys, widower Maxim de Winter. Maxim is older, charming and awfuly rich. They fall in love quickly and live in big, old mansion belonging do Maxim's family. She finds out there terrible things that happend to Maxon's first wife. On every step she's haunted by the shadow of her and even then she wants to find out what happened  to Maxim's perfect first wife.
I likek the book, but I hoped for something more terrifing. I wanted psycho, horror and birds, and I got nice thriller. I must admit, it didn't figure on BBC's "100 Books You Must Read" without reason.
My rating: 4.2/5


2. Król Edyp - Sofokles
    Oedipus Rex - Sofokles

Znalezione obrazy dla zapytania oedipus rex

Jako, że książka ta jest lekturą szkolną, to przeczytałam ją z konieczności. Powiem szczerze, była nieciekawa. Nie była okropna, ale "Illiada" podobała mi się dużo bardziej. Jeszcze nigdy nie widziałam książki w której tak mało akcji było opakowane w tak dużą ilość słów. Sofokles mógł
napisać dwa razy krótszą książkę i wyszłoby to dla wszystkich dwa razy lepiej.
Moja ocena: 2.5/5

This book was my school reading. I read it because I had to. Let's be honest, it's not the most interesting book on the planet. It wasn't so bad, but "Illiad" was much better. I have never seen a book with so many words for so little plot. Sofokles could write two times shorter book with twice better result.
My rating: 2.5/5

3. Zapach Wiatru - Lucy Maud Montgomery
    Along The Shore: Tales by The Sea - Lucy Maud Montgomery

Znalezione obrazy dla zapytania along the shore tales

Jest to zbiór kilkunastu opowiadań autorstwa jednej z moich ulubionych pisarek. Każde opowiadanie jest inne, ale nieodłącznym towarzyszem każdego z nich jest morze. Surowe wybrzeże Kanady jest tłem dla historii o przyjaźni, miłości i walkach z żywiołem. Bardzo mi się podobało i zachęcam do czytania, bo jest to mniej znana książka Lucy.
Moja ocena: 4.5/5

This book is a collection of few tales by one of my favorite authors. Every tale is different, but there companion is sea. Canadian cost is background for frienships, love and fights with wind and sea. I very enjoyed this book and Ihighly recommend it to all of you.
My rating: 4.5/5

4. Harry Potter i Przeklęte Dziecko- J.K. Rowling, John Tiffany, Jack Throne
    Harry Potter and The Cursed Child- J.K. Rowling, John Tiffany, Jack Throne
Znalezione obrazy dla zapytania hp and cursed child


Moja recenzja:
My review: http://doksiazek.blogspot.com/2016/10/recenzja-harry-potter-i-przeklete.html

5. Uczta Dla Wron. Cienie Śmierci- George R. R. Martin
    A Feast for Crows- George R. R. Martin

Znalezione obrazy dla zapytania feast for crows

Jak pewnie wiecie, u nas w Polsce, wszystkie tomy od trzeciego są wydawane podzielone. W tym miesiącu przeczytałam II część tomu IV i jak wszystkie poprzednie, nie była rozczarowaniem. Bardzo lubię tę sagę oraz kocham serial. W tej części poznajemy kilka nowych postaci oraz skupieni jesteśmy na wydarzeniach dziejących się w Królewskiej Przystani, Braavos i Dorne. Zabrakło mi tutaj Tyriona i Dany, ale tak czy inaczej była to świetna książka.
Moja ocena: 5/5

Here in Poland every book in this series is splited into two. This month, I read second part of the forth book in this series, and it wasn't a disappointment. I love this saga and I love the TV show. In this book we meet some new characters and we're focused on King's Landing, Braavos and Dorne. I missed Tyrion and Dany,  but this book was great anyway.
My rating: 5/5

To już wszystko, co udało mi się przeczytać. Mam nadzieję, że dla was był to również dobry miesiąc.
Całusy,

That's all that I manager to read. I hope you also had a good month.
Kisses,

Zaczytana